REKRUTACJA


Wszystkie osoby zainteresowane współpracą proszę o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres marcin@kreowanie.com

współpraca

PROMOCJE

Migawki

Z chwilą podjęcia współpracy w kreowaniu wizerunku z firmą FirstSecond Marcin Duraj zyskujesz partnera pragnącego tego samego co Ty, dążącego do osiągnięcia postawionych przez Ciebie celów, które stają się dla nas największym priorytetem.

 
Start Kreowanie wizerunku publicznego
Autoprezentacja kobiety w świecie biznesu i jej znaczenie - Warszawa.

Autoprezentacja kobiety w świecie biznesu i jej znaczenie - szkolenie dwudniowe - Warszawa - KREOWANIE WIZERUNKU

 

Program

Czym jest autoprezentacja


Autoprezentacja

 • czym jest własny wizerunek i co się na niego składa
 • rola wizerunku w życiu zawodowym i prywatnym
 • jaki mamy wpływ na własny wizerunek
 • jak tworzyć swój wizerunek
 • dostosowanie własnego wizerunku do sytuacji

Pierwsze wrażenie

 • czym jest pierwsze wrażenie
 • wpływ pierwszego wrażenia na budowanie własnego wizerunku
 • co składa się na pierwsze wrażenie
 • zasada 3 x 20 i sposób umiejętnego jej wykorzystania
 • jak zrobić dobre pierwsze wrażenie

Komunikacja werbalna i jej rola w autoprezentacji

 • czym jest komunikacja werbalna
 • aktywne słuchanie
 • udzielanie informacji zwrotnej
 • sposób mówienia a odbiór komunikatu
 • bariery komunikacyjne i sposoby ich przełamywania

Kontakt wzrokowy, komunikat wokalny i dystans

 • znaczenie kontaktu wzrokowego w komunikacji interpersonalnej
 • znaczenie barwy głosu, intonacji oraz tempa mówienia w budowaniu swojego wizerunku
 • wpływ dystansu na skuteczność komunikacji i na sposób postrzegania nadawcy przez odbiorcę komunikatu

Komunikacja niewerbalna w autoprezentacji

 • czym jest komunikacja werbalna
 • aktywne słuchanie
 • udzielanie informacji zwrotnej
 • sposób mówienia a odbiór komunikatu
 • bariery komunikacyjne i sposoby ich przełamywania

Mimika i sygnały wzrokowe

 • znaczenie mimiki i sygnałów wzrokowych
 • wyraz twarzy a emocje
 • oczy zdradzą wszystko
 • uśmiech w komunikacji międzyludzkiej
 • dostosowanie wyrazu twarzy do sytuacji

Gesty i postawa ciała

 • gesty dłoni
 • postawa ciała
 • co "mówią" nasze ręce
 • nogi zdradzają nasze prawdziwe zamiary
 • popularne gesty i ich znaczenie

Rola przedmiotów w komunikacji niewerbalnej

 • papieros narzędziem komunikacji
 • ukryte znaczenia gestów z użyciem okularów
 • obuwie mówi dużo o człowieku
 • mowa makijażu

Strefa terytorialne i dotyk w kontaktach międzyludzkich

 • przestrzeń osobista
 • budowanie własnego terytorium
 • wzrost elementem wywierania wpływu
 • kontakt fizyczny w komunikacji

Przemyślany układ miejsc przy stole metodą wywierania wpływu i ustalania hierarchii

 • miejsca przy stole a przekaz werbalny
 • hierarchia zajmowania miejsc przy stole
 • kształt stołu jako determinant dalszego biegu wydarzeń

Odszyfrowywanie sygnałów mowy ciała oraz wykorzystywanie ich do własnych celów

 • mowę ciała rozpatrujemy jako zespół gestów
 • analiza sytuacji w celu prawidłowego rozszyfrowania mowy ciała
 • jak rozpoznać kłamcę
 • typy osobowości i ich mowa ciała
 • kreowanie własnego wizerunku poprzez odpowiednio skomponowane sygnały niewerbalne

Rola asertywności w budowaniu własnego wizerunku

 • czym jest asertywność
 • jak wpływają zachowania nieasertywne na nasz wizerunek
 • znaczenie asertywności w kreowaniu własnego wizerunku

Prowadzący

Marcin Duraj

Małgorzata Ożóg-Wierzbicka

Miejsce

Warszawa

Termin

11.02.2012 --- Autoprezentacja kobiety w świecie biznesu i jej znaczenie.

12.02.2012 --- Autoprezentacja kobiety w świecie biznesu i jej znaczenie.

Cena

Zgłoszenie do 31.12.2011 --- 899zł brutto

Zgłoszenie po 31.12.2011 --- 1099zł brutto

Warunki uczestnictwa

Wszystkie zainteresowane Panie prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń zapewniamy sobie prawo do odwołania szkolenia.

 

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i przy użyciu różnorodnych akcesoriów szkoleniowych. Praca na szkoleniu obejmuje zarówno zdobywanie wiedzy teoretycznej, jak również praktyczne ćwiczenia i symulacje ułatwiające transfer wiedzy i umiejętności do celów kreowania własnego wizerunku.

Uczestnicy szkolenia bazują na własnych doświadczeniach i przykładach oraz konkretnych sytuacjach problemowych ze swojej pracy. Każdy uczestnik otrzymuje materiały edukacyjno-rozwojowe z zakresu omawianych tematów oraz wskazania do dalszej pracy nad własnym wizerunkiem.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

 

...